یافتن محصولات و سرویس ها


Tiba 200 MB

200 مگابایت هاست لینوکس

پهنای باند: 20 گیگابایت
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

4,000Toman ماهانه
12,000Toman سه ماهه
24,000Toman شش ماهه
40,000Toman سالانه

Tiba 500 MB

500 مگابایت هاست لینوکس

پهنای باند: 50 گیگابایت
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

7,000Toman ماهانه
21,000Toman سه ماهه
42,000Toman شش ماهه
70,000Toman سالانه

TIBA 1GiG

یک گیگ هاست لینوکس

پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 2
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR
دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

12,000Toman ماهانه
36,000Toman سه ماهه
72,000Toman شش ماهه
120,000Toman سالانه (دامنه رایگان)

TIBA 2GiG

2 گیگ هاست لینوکس


پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 2
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR
دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

15,000Toman ماهانه
45,000Toman سه ماهه
90,000Toman شش ماهه
150,000Toman سالانه (دامنه رایگان)