یافتن محصولها و سرویس ها


Tiba 50 MB

50 مگابایت هاست لینوکس

پهنای باند: 5 گیگابایت
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

2,000Toman ماهانه
6,000Toman سه ماهه
12,000Toman شش ماهه
20,000Toman سالانه

Tiba 100 MB

100 مگابایت هاست لینوکس

پهنای باند: 10 گیگابایت
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

2,500Toman ماهانه
7,500Toman سه ماهه
15,000Toman شش ماهه
25,000Toman سالانه

Tiba 200 MB

200 مگابایت هاست لینوکس

پهنای باند: 20 گیگابایت
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

3,000Toman ماهانه
9,000Toman سه ماهه
18,000Toman شش ماهه
30,000Toman سالانه

Tiba 500 MB

500 مگابایت هاست لینوکس

پهنای باند: 50 گیگابایت
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

5,000Toman ماهانه
15,000Toman سه ماهه
30,000Toman شش ماهه
50,000Toman سالانه

TIBA 1GiG

یک گیگ هاست لینوکس

پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 2
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR
دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

7,000Toman ماهانه
21,000Toman سه ماهه
42,000Toman شش ماهه
70,000Toman سالانه (دامنه رایگان)

TIBA 2GiG

2 گیگ هاست لینوکس


پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 2
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR
دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

8,500Toman ماهانه
25,500Toman سه ماهه
51,000Toman شش ماهه
85,000Toman سالانه (دامنه رایگان)

TIBA 5GiG

5 گیگ هاست لینوکس


پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 3
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR
دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

11,000Toman ماهانه
33,000Toman سه ماهه
66,000Toman شش ماهه
110,000Toman سالانه (دامنه رایگان)

TIBA 10GiG

10 گیگ هاست لینوکس


پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 3
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR
دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

15,000Toman ماهانه
45,000Toman سه ماهه
90,000Toman شش ماهه
150,000Toman سالانه (دامنه رایگان)

TIBA 20GiG

20 گیگ هاست لینوکس

پهنای باند: 200 گیگابایت
تعداد سایت : 3
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR
دو ماه تخفیف برای سفارش سالانه

19,000Toman ماهانه
57,000Toman سه ماهه
114,000Toman شش ماهه
190,000Toman سالانه (دامنه رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution