یافتن محصولات و سرویس ها


Tiba 500 MB

500 مگابایت هاست لینوکس

پهنای باند: 50 گیگابایت
تعداد سایت : 1
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود

45,000Toman سه ماهه
90,000Toman شش ماهه
180,000Toman سالانه

TIBA 1GiG

یک گیگ هاست لینوکس

پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 2
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR

60,000Toman سه ماهه
120,000Toman شش ماهه
240,000Toman سالانه (دامنه رایگان)

TIBA 2GiG

2 گیگ هاست لینوکس


پهنای باند: نامحدود
تعداد سایت : 2
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پایگاه داده : نامحدود
ایمیل : نامحدود


به همراه یک دامین رایگان iR

75,000Toman سه ماهه
150,000Toman شش ماهه
300,000Toman سالانه (دامنه رایگان)